WESTERSE PSYCHOLOGIE

Cognitieve gedragstherapie

Het doel van deze therapie is het vaststellen, verminderen en beter hanteerbaar maken van je (psychisch) problemen. Dit gebeurt bij cognitieve therapie door je manier van denken te onderzoeken. Vaak blijkt het denken onproductief en worden er in de therapie, nieuwe, meer reële gedachten aangeleerd, waardoor je tot meer gewenst gevoel en gedrag kunt komen. Deze therapievorm bestaat dan voornamelijk uit gesprekken en oefeningen. Zowel gevoelens, gedachten, gedrag en situatie worden opgenomen in de therapie. Het is een gesprekstherapie met een vaste structuur en huiswerkopdrachten.

Rogeriaanse therapie

Grondlegger van deze therapie is Carl Rogers. De grondgedachte van deze therapie, die ook wel cliëntgerichte psychotherapie wordt genoemd, is dat het psychisch welbevinden samenhangt met de mogelijkheid om onszelf te zijn en om ons verder als mens te kunnen ontwikkelen. Als er in onze omgeving voldoende veiligheid is, kan je jezelf goed ontplooien. Maar als dat niet zo is, kunnen er klachten ontstaan. Het is belangrijk, dat je weer in contact leert komen met je eigen innerlijk, niet alleen met gedachten, maar met name ook met je gevoelens.

In gesprek

Het gesprek is bij deze therapievorm heel belangrijk. Door in gesprek te komen over de gevoelsmatige betekenis van de klachten en situaties, die hiermee samenhangen, kun je je problemen onderzoeken en ontdekken hoe je hierin verder kunt komen. Er is een klimaat van empathie, acceptatie en echtheid. Als therapeut help ik de cliënt zichzelf te accepteren, er is geen veroordeling en dat helpt de cliënt ook, om zichzelf niet te veroordelen.

Persoonlijk

De therapie is persoonsgericht, dat wil zeggen, dat de ‘psychische stoornis’ niet als uitgangspunt genomen wordt, maar de persoon zelf. De therapie biedt een veilig klimaat, waarin de cliënt zichzelf verder kan ontwikkelen en kan ontplooien.

Zijns-georiënteerde psychologie

Het kan zijn, dat deze westerse benadering maar tijdelijk verlichting geeft. Dan is het belangrijk om andere manieren te vinden om je welzijn te vergroten, voor jezelf te zorgen en op een nieuwe manier met problemen en crisissen om te gaan. Dan werk ik meer vanuit de Zijns-georiënteerde psychologie – waaronder mindfulness – en de lichaamsgerichte therapie, zoals de biodynamische psychologie.