VRIJE RUIMTE

Bij intense emoties val je vaak samen met je problemen, met andere woorden: je hébt geen probleem, maar bént helemaal je probleem geworden.

Daarom vind ik het belangrijk, dat je de ‘vrije ruimte’ in jezelf kunt ontdekken, dat deel van je Zijn of Bewustzijn dat niet bezet is door je emoties of door gevoelens of gedachten. Je kunt het ook leren kijken met je hart noemen, met wijsheid en compassie. Het is jezelf herinneren, wie je ten diepste bent. Het is leren om vanuit een ander perspectief te gaan ervaren, zodat wijsheid, vreugde en liefde zich kunnen openen. Daarmee boor je krachten aan, die van zichzelf vrij, open en liefdevol zijn. In de boeddhistische traditie heet dit Boeddhanatuur.

Het is belangrijk, dat we onze zgn. slechte eigenschappen en gevoelens leren herkennen als verwarde uitdrukkingen van onze Zijnskwaliteiten Als we kunnen rusten in wie we om te beginnen ten diepste zijn, levend, stromend en ongeschonden, kunnen we het beste in onszelf naar boven halen en ons kwetsbare en krachtig zelf vol vertrouwen aan de wereld geven.