VERLIES VAN VERBINDING

Vroeg of laat kan je relatie onder druk komen te staan, bijvoorbeeld door het krijgen van kinderen, door ziekte, ontslag. Of je begrijpt elkaar gewoon niet meer, bent uit elkaar gegroeid. Er komen ruzies vanuit de verschillende gedachten en gevoelens van en over elkaar. We voelen ons dan vaak alleen en in de steek gelaten door de ander, alleen en onbegrepen We praten niet meer met maar tegen elkaar.

Als het ‘je niet geliefd en gezien worden’ door de ander steeds meer een probleem wordt, trekt ieder zich vaak terug trekt op zijn eigen “veilige” eiland. En gaat zich steeds meer beschermen tegen de mogelijke pijnplekken, die de ander kan aanraken. De een doet dat door zich terug te trekken, te bevriezen, de ander door in de aanval te gaan. Regelmatig is het zo, dat de man zich uit de relatie terugtrekt, uit een wanhopige poging om het niet verder te laten escaleren. Hij kan vaak voelen, dat hij het nooit goed kan doen, vaak kritiek krijgt en niet meer weet wat zijn vrouw nu eigenlijk wil. Hij voelt zich vaak machteloos en onbegrepen. Vrouwen gaan wat vaker meer in de aanval, en vinden, dat ze zorg en aandacht missen. Ze voelen vaak, dat ze er alleen voorstaan en dat veel taken op hun schouders neerkomen. Vouwen laten die gevoelens van onvrede vaak duidelijker merken in een wanhopige poging om contact en begrip te krijgen van de partner.

Meestal zijn er heftige emoties over en weer en lijkt het er meer op dat we eerder elkaars vijanden zijn, dan elkaars bondgenoten. Op een gegeven moment kunnen de ruzies ook ophouden. Je voelt niet veel meer naar elkaar en ‘houdt het met de ander uit’. We trekken ons terug en leven langs elkaar heen en hebben de relatie opgegeven. Of we gaan scheiden en hopen zo om in een eventuele nieuwe relatie meer warmte en geborgenheid te vinden.