VEILIGE HECHTING

Het veilig aan elkaar gehecht zijn, je geliefd voelen en emotioneel verbonden is volgens Dr. Sue Johnson, een eerste levensbehoefte en een belangrijke voorwaarde voor een liefdevolle en stabiele relatie.

Sue Johnson ziet heftige (negatieve) emoties zoals ruzies als een kans voor de relatie. Ze zijn als het ware een vorm van protest tegen het verlies van emotionele verbondenheid. Ze geven aan hoe belangrijk een veilige hechting voor ons is en hoe triest het is, als we die kwijt raken. We voelen ons in de steekgelaten en onbegrepen door de ander.

Zij gaat er van uit, dat die angst voor verlies en eenzaamheid bij iedereen aanwezig is. Als we voelen, dat onze partner niet beschikbaar is voor ons, zullen we daar vaak heel emotioneel op reageren met aanvallen (boosheid) of ons terugtrekken (angst) of verstenen (negeren).