THERAPIE OP MAAT EN WERKWIJZEN

Als therapeut bied ik therapie op maat en integreer ik therapievormen uit verschillende therapeutische westerse en boeddhistische scholen, vandaar de naam integrale therapie. ( zie : over mijzelf) In mijn werkwijze verbind ik westerse psychologie met oosterse psychologie en wijsheid. Ik kijk samen met de cliënt, wat het meest passend is in zijn/haar situatie.

Cognitieve gedragstherapie

Uit de westerse scholen ben ik geïnspireerd door de cognitieve gedragstherapie en de humanistische psychologie, o.a. de Rogeriaanse psychologie. Westerse psychologie gaat over je verleden, over wie je bent geworden door ouders, opvoeding en school en over welke problemen en pijn je daar bent tegen gekomen. En leert je inzichten en vaardigheden te krijgen, om meer jezelf en daardoor gelukkiger te kunnen zijn.

Zijns georiënteerde therapie

Vanuit het meer Oosters perspectief, zoals Zijnsoriëntatie, kijken we meer naar wat goed en probleemloos is en hoe we ons weer kunnen verbinden met ons hart, onze kracht, zorgeloos en rijk met alles wat ons gegeven is. De meeste sessies begin ik met meditatie, waarmee je oefent aanwezig te zijn in dit moment, in stil te worden zodat ruimte wordt gemaakt voor een nieuwe ervaring van jezelf en je omgeving. Het is leren rusten in wat er is, in alles wat je op dat moment voelt en ervaart. Je maakt contact met je wijsheidsgeest en leert de bron van wijsheid te openen. Open en ontvankelijk voor wat zich aandient .Ontspannen en aandachtig.

Een van de uitganspunten in mijn werkwijze is, dat je om te beginnen leert, om aanwezig te blijven bij je gedachten, gevoelens en emoties, precies zoals ze zijn in het hier en nu. Het toestaan van emoties en gedachtes en tegelijkertijd niet opgesloten raken in die emoties en aannames.

Oordeelloos waarnemen

Het is net als bij een rivier. Deze kan wild en woest stromen, maar de bedding – er bij stil te staan – maakt dat het land niet overstroomt. En daarbij probeert om zonder oordeel en met openheid te kijken en te ervaren naar wat zich dan voor doet. Hierbij zal houding vaak belangrijker zijn dan inhoud.

Dat klinkt misschien simpel, maar uit ervaring blijkt, dat dit tegelijkertijd ook lastig is.

Soms zullen we een uitstap naar het verleden maken om vroegere ervaringen te verkennen, te voelen, los te laten en opnieuw te integreren in het nu. Ik werk met gespreksvormen, gevoelens en emoties, ervaringsgerichte oefeningen, visualisaties, meditaties en ontspanningsoefeningen.

Als het passend is, zal ik dus ook het lichaam betrekken bij een thema. Dat houdt in dat ik zou kunnen vragen of je met aandacht naar je lichaamsgewaarwordingen kunt gaan en vandaaruit te ervaren, wat er met je gebeurt. Voelen is ook een fysiek gebeuren… knikkende knieën, steen in je maag, brok in je keel.